Om meg


Arbeidene mine består i hovedsak av grafikk. Jeg tegner først digitalt der jeg utforsker den digitale streken, for så å trykke tegningene som silketrykk (seriefgrafi) i små opplag.

 Silketrykk eller serigrafi er en grafisk trykkemetode for bilder der trykkfargen blir overført til underlaget gjennom en stram finmasket duk der motivet er avtegnet med lakk som en sjablong eller stensil med åpne og tette partier. Begrepet brukes både om teknikken og om avtrykket etter teknikken, det vil si det trykte bildet. Teknikken ble særlig populær innen pop- og popart på 1960-tallet.

 Min bakgrunn:

Kunstskolen i Bergen (Kib), Selvstendig kunstnerisk arbeid ved Prosjekt Prospekt i Bergen, faglærerutdanning i kunst og håndverk ved Høgskolen i Bergen. Masterstudie i kreative fag og læreprosesser ved Høgskolen på Vestlandet avd. Stord. Mange års erfaring som lærer i kunst og håndverksfaget. Deltagelse ved kunstlosjens julemarked i Bergen ved flere anledninger.